11.27.2014

LOOKBOOK | MOONCHILDit just has to be | debussy's Clair de Lune :
jag saknar, mycket, Er & min värld i världen här inne,
- & ville därför åtminstone titta in och dela med mig av lite glimtar in i
vad det egentligen är jag håller på med. en del av det i alla fall. 
det är bilder för love warriors vinter serie moon child.
det är kimonos och kaftaner, kalender & krigare.
det är överdosering av kyld pinot grigio i ångande skumbad.
det är lyxen att få vara de där enda försökskaninerna
fantastiska LW moon child botanicals
någonsin kommer att komma i närheten av.

för mig bär de här bilderna viskningar & hemligheter,
minnen & musik, passion & förverkligande, hopp & övertygelse.
och så rysningar in emellan just därför,
- för att allt det där ens får plats i det jag gör som arbete.
som jag älskar det jag arbetar med !

om Ni vill ha mer kan Ni kika in hos love warriors
där hela lilla vinterkollektionen just lanserades..


vi ses snart med mer av vad jag håller på med.
och så 
kärlek,


h

wardrobe | LW Moon Child lace kimono in crescent moon & dark moon |
golden arrows flashtat by flash tattoos | favorite seamless tupelo honey top : free people
stills | LW Moon Child Botanicals | room fragrance | scrubs & masks |
LW Moon Child lace caftan in desert sand | sea treasures in glass dome
balinese toki toki candle holder doubles as jewellery carrier
models | selfportraits | girl with gold lined skin : lina lindholm
locations | puglia, italy | home / styling : sara n bergman
tech specs | canon eos 5d mark II / canon ef 50mm 1:1.4
thank you | baby sister e for clicking the shutter on me

© hannah lemholt photography / love warriors
//i miss, so much, you lovely people & my world in the world in here,
and had to at least come by and share a little glimpse into
what it is i'm actually doing. some of it, anyway.
this is some of my work for love warriors, - & their winter launch moonchild.
kimonos and kaftans, the photo art calendar & warriors on craft paper bags,
treasures from the sea & earth, traditional balinese meet scandinavian.
in between i’ve been overdosing on chilled pinot grigio in steamy bubble baths.
it is such a luxury to be the only kind of guinea pig that the 
LW Moonchild botanicals will ever use.

for me, these photos carry whispers and secrets,
memories & music, passion and fulfillment, hope and conviction.
and then; shivers of pleasure in between, just because of all that,
for the fact that all of that even fit in to what i do for a living.
oh, how i love my job !


if you want to see more, head on over to love warriors,
- where the beautiful little winter collection 
just launched..

see you soon, with more of what i’m up to.
and lots of love.x,

h


11.18.2014

STHLM - LDN | FIELD NOTES

sara har svart japansk tusch på fingrarna, vitt näsdukspapper ur näsan,
blanka ögon och vinterrosor på kinderna.
med pennan i luften, just innan orden, - och ljusbordet som strålar
mjukt ljus upp över ansiktet, har jag aldrig sett henne vackrare.
fast att hon skojar bort det, så är det ändå så.

jag är blek och frusen, med plommonlila naglar.
men lycklig och alldeles varm på insidan.
jag har sorterat bland mina fotografier, lyssnat efter röster, 
valt ut de som har något att säga.

vi för vårt arbete samman. på ljusbordet framträder sara's penna
mot min lins, halvgenomskinligt silat genom smörpapper.
ansikten & händer bär plötsligt ord, tomma vita ark plötsligt datum.
november är mammas vackra händer med spår av äggoljetempera efter
att hon målat, nu med sara's vita krita och ord som känns alldeles
sanna i det här projektet. kalendern vi arbetat fram för LW ’15.
jag flyger till stockholm, tunnhudad genom morgontimmarna.
hjärtat lättar lite när solen går upp över horisonten;
glöder guld över molntäcket & flygplansvingen utanför fönstret.
vi arbetar metodiskt, men i det vanliga kreativa kaoset, under några
disiga dagar. ljuset är fantastiskt vackert grått och världen vit.

jag flyger tillbaka till london, alldeles utmattad i kvällningen.
bagaget är fullt av fotografier och hjärtat av inre bilder som jag vet
kommer få inspirationen att fullkomligt flöda över in i arbetet.
det är natt när vi landar försenade. bakom en grå ull-rock
göms en stor bukett brokiga, bleka kvistrosor och
bakom mörka, glittriga ögon; samma längtan som i mig.
jag är i det där hemma som inte har någon adress.
min tacksamhet vet inga gränser.
kärlek,

hphotos and stacks of field notes : 

note stack n°1 / photo n°1 | styling / home : sara n bergman | 9 of the months from
our project - the LW photo art calendar ’15 : launching this week | pillows
note stack n°2 / photo n°2 | november photo - meraki - from the calendar | etc

note stack n°3 | date sheets from the calendar up on sara’s office wall |
black warrior necklace from LW
photo n°3 | packing christmas gifts | read & see more over on the LW blog
note stack n°4 | january photo from the calendar | etc

thank you | LW team for a beautiful week | m for making me miss home
like never before


© hannah lemholt / love warriors//sara's got black japanese ink on her fingers, white paper tissue out the nose,
glossy eyes and winter roses on the cheeks.
with her pen in the air, just before the words - and the light table
glowing up over her face, i’ve never seen her more beautiful.
though she shoos it off, it’s still so.

i’m pale and frozen with plum purple finger nails,
but happy and all warm on the inside.
i’ve sorted thru my photographs, listened for voices,
selected those who has a voice, something to say.

we’ve joined our work together. on the light table sara’s pen
appears against my lens, translucently sieved through waxed paper.
faces and hands suddenly carry words, empty white sheet suddenly hold dates.
november is my mother's beautiful hands with traces of egg oil tempera
from painting, - now with sara's white chalk and words that feel
very true of this project; the fine art calendar we’ve created for LW '15.

i fly to stockholm,  thin skinned through the morning hours.
my heart lightens as the sun rises over the horizon;
glowing gold on the clouds and the airplane wing beyond the window.
we work methodically, but in that ordinary creative chaos, for a few foggy days.
the winter light is an amazingly beautiful grey and the world is white.

i fly back to london, completely exhausted through the evening hours.
my baggage is full of photographs, and my heart of the kind of inner images,
that i know will have inspiration completely overflowing into work.
it is night when we land, delayed. behind a gray wool coat
hides a big bouquet of pale garden roses and behind dark,
gleaming eyes; the same longing as in me.
i'm back at that home which has no address.
my gratitude knows no bounds.


x,

h
11.05.2014

The Lost Scrapbook


27e oktober


vill massor. nästan för mycket. hinner mycket, men inte allt jag vill.
världen tycks, ännu mer så, sedan jag satte ner mina väskor
på den grånande parketten i ett hus här i london, - snurra som en karusell.
någon har tryckt på fast forward där jag som om sitter på en av
de bedagat färgglada hästarna på den gamla karusellen vid sacre cœur.
ansikten, musik, restauranger, säsonger; allt verkar hinna skifta för varje varv runt.
runt, runt & runt igen, i ett nästan vansinnigt tempo.

jag älskar det på det där sättet jag också älskar karuseller, med en
lite hisnande känsla i magen av skräckblandad förtjusning.
så försöker jag vänja mig vid vad jag lärt mig,
att den där vildhästen de försökt tämja,
den de genomborrat och fäst för evigt vid en stav av guld,
den dansar ändå upp & ner och ger folk pirr i magen.
jag är nog både vild och tamtänker jag
när jag ser min reflektion i den enorma marmor-spegeln i badrummet,
som alltid är lite för immig för att få ordning på något.
1a november

m's syster sminkar mitt ansikte till halv sugar skull 
medan mörkret faller över vår lördag och nattens fest väntar.
jag möter min dia de los muertos som reflektion i spegeln, 
den som står lutad mot väggen i sovrummet.
vänder ena sidan till och ser fullkomligt harmlös ut,
om än med håret i en tovig, stor hästsvans.
bara en stressad ros på kinden och snäll, vit spetsklänning.
vänder andra sidan till och ser ut som just döden, doppad i socker.
djupaste svart, renaste vitt och ihåliga illusioner. lite som frida kahlo's spöke,
i blodröd bedagad ros som överlevt hela milda hösten.
den gör mig yr med sin söta doft. 
på höga, svarta klackar säger jag hej då till hösten,
vinkar till vintern och signalerar de som inte längre finns med oss.


  

4e november 

jag fotograferar kimonos som flugits hit från LW,
fingrar förundrat på bomulls-spets och liten ben-måne.
som det kan bli, från skisser till färdigt, med kärlek emellan.
sakerna ligger kvar på golvet sedan, i en ett enda kaos
och jag måste bara arrangera dem i någon slags ordning.
jag tror att jag sorterar mina känslor medan jag 
flyttar och lägger till, tar bort. 

jag överdoserar handkräm i vackra tuber.
hade glömt, igen, hur motsträvig min hud blir på vintern,
som papper som inte vill ha ord på sig. så har det varit här,
jag har skrivit små anteckningar, men inte känt mig klar.
men jag blir ju aldrig klar, tänker jag i dag. 5e november

så samlar jag ihop några av den här tidens bilder. och orden.
och så får de bilda en hälsning till Er som är här, 
för det tycker jag så mycket om, att vara här en stund med Er.
även och kanske ännu mer när jag vill massor.
nästan för mycket. hinner mycket, men inte allt jag vill.
när livet känns som karusellen vid sacre cœur, på fast forward.
 

medeski, martin & wood | miami gato
vi köper en gammal skrivmaskin, en underwood, för ett
projekt vi påbörjat tillsammans, m & jag. 
när vi trixar med färgbanden blir vi svarta om fingrarna
och mitt hjärta allt djupare rött.

det är den 5e november och det är guy fawkes.
vi ska se fyrverkeri från en bar i sagohögt glastorn
och säkert dricka mer än en drink för mycket.
just nu är jag förälskad i lychee martinis
och medeski, martin & wood.
deras miami gato går på repeat när jag redigerar.


tack för att Ni tar min hand,
delar bedagad karusellhäst med mig en stund.kärlek,


h
black and whites | rorschach girl 1, 2 & 3 | model : lina lindholm | self-portrait
flatlay | n°1 : new fave lace dress from pins and needles / urban outfitters,
wolf clan shaggy cardi from spell, bones & skulls skull necklace by LW
room | studio bulb from artilleriet, mine and sara's Warriors of the World for LW
sold as fine art prints in the LW online shop and at LW retailers 
typewriter | words i clattered on to a page from beautiful magazine
oak / the nordic journal's current issue - volume two
(photo of stunning helena christensen by olivia frölich)
thank you | for you, m | baby sister e for always
being there, even from a distance 


© hannah lemholt photography //

october 27th

i want to do so much. almost too much. manage quite a lot, but not everything i want. 
the world seem, even more so since i put  my bags down on 
the greying parquet in a house here in london, - to be spinning like a carousel. 
someone has also pressed fast forward where i am, as if sitting on one of 
the fading colorful horses, on the old carousel by the sacre cœur.
faces, music, restaurants, seasons; everything seems to have shifted by each new turn. 
round and round and round again, in an almost insane pace. 

i love it in the same way i also love carousels, with a 
somewhat breathtaking feeling of terror mingled delight.
i try to get used to what i’ve learned; that the wild horse they tried to tame, 
the one they’ve transfixed forever by a rod of gold, 
- it still dances up & down, filling peoples bellies with butterflies.
i'm probably both wild and tame, i think to myself when i see
my reflection in the huge marble mounted mirror in the bathroom, 
which is always a bit too misty to really get anything in order. november 1st

m's sister paints my face into half of a sugarskull 
as darkness falls over our saturday and the night's party awaits. 
i meet my dia de los muertos reflection in the mirror, 
the one leaning against the wall in the bedroom. 
turning my right side i look absolutely harmless and innocent,
albeit with my hair in a matted big ponytail. 
just a rose on the cheek from rushing and that sweet, white lace dress. 
turning my left side i look like death, just dipped in sugar. 
deepest of black, pure white and hollow illusions.
a bit like frida kahlo's ghost, in blood-red withering rose; a lone
survivor of this mild autumn, making me dizzy with its sweet scent. 
on high black heels, i say goodbye to fall, 
wave to winter and heliograph the ones no longer with us.november 4th

i shoot kimonos flown here from LW in stockholm.
stroke in wonder the cotton lace and tiny moons made of bone.
what a journey, from sketches to finished, with love in between. 
the things are left on the floor after, all in chaos 
and i just have to arrange them in some kind of order, take their picture.
i think i sort my feelings as i move around, add & take away.

i overdose on hand cream in beautiful tubes. 
i’d forgotten, again, how reluctant my skin gets in wintertime, 
like paper that doesn’t want words written on it. that’s how it’s been here;
i’ve written small notes, untold as it’s all felt unfinished. 
but i’ll never be finished, i think to myself today. november 5th

and so i gather some of the photos from this period. and the words. 
and so they form a hello to those of you who are here,
cause i like so much to be here for a while with you. 
also, and perhaps even more so, - when i want to do so much.
almost too much. when i manage quite a lot, but not everything i want. 
when life feels like that carousel by the sacre cœur, on fast forward.

we buy an old typewriter, an underwood, for a project
we’ve started together, m & i. 
when we juggle the ink ribbon, our fingers turn black
and my heart a deepening red.

it's the 5th of november and guy fawkes night.
we'll watch the fireworks from a bar in a fairytale tall glass tower 
and probably have more than one drink too many. 
right now i'm in love with lychee martinis 
and medeski, martin & wood. 
their miami gato is on repeat when i edit. 


thank you for taking my hand, 
sharing faded carousel horse with me for a while.


x,


h10.03.2014

SEPTEMBER SNAPSliving with a greek family september hade vingar och jag klar blick, öppet hjärta.
jag packade ihop omgiven av ändlösa ny-skördade fält & stillhet,
packade upp under en londonhimmel av grå kashmir & ständigt sorl.
jag gick, lite mer försiktigt än vanligt, över nymålade vita trägolv
och drack te varje morgon, - i sängen som är som ett enormt, vitt moln;
högt upp över de där råa golven. te som kommer buret av en som förfinat
morgonens första kopp te till en ceremoni av perfektion i tunt porslin,
djupnande smak & sötma. honungs-kyssar. it’s all in the color, darling. 

 
i’m a moon child | sara sketches | totally inspired for 2015
krigarna hälsar på under london design festival
och allt svämmar över av inspiration.
när vi pussats hej då i taxin och jag hoppar ur;
letar mig ner i tunnelbanesystemet och reder ut linjerna,
då känner jag för första gången att nu bor jag här.
hemma i det stora huset stryker jag med fingrarna över 
prover och omger mig med det vi skapat, tänker än en gång
hur välsignade är inte vi, som lever av det vi älskar ?
photo art bags is LW’15  | adële the elephant looks at me.. and you - sold here
 jag arbetar och arbetar och arbetar.
det är fantastiskt hur det klickar, faller på plats,
med så helt annorlunda utsikt och så många myllrande insikter.
allt får plats och mer därtill. jag är till bredden fylld av 
inspiration & lust, arbetslängtan & frihet, kärlek & känslor;
och alla säger de mig jag är precis där jag vill vara.

stocking up | at an event for stunning new aêsop richmond store

backstage scotland / shoot for my new fine art for LW spring’15 | muse & mua 
lina flyger från paris, jossi från köpenhamn och jag
från london. alla med destination edinburgh.
och där sitter de; dricker enorma koppar kaffe
på flygplatsens costa coffee, när jag landar sist av alla.
så raderas tiden sedan sist vi sågs, på ett enda ögonblick.
vi stoppar in oss och väskor i hyrbil och jossi samlar sig för att
köra på fel sida vägen, i fel sida av bilen, men gör allt rätt.
djävulens advokat matar oss med haggis och whiskey sours.
det köper oss att skratta tills vi gråter under stjärnorna
och betalas med att bära betongkepsar när den skotska solen stiger.
vi spenderar några fantastiska timmar tillsammans på en väldigt
speciell plats, som jag ska berätta mer om en annan gång.

lina flyger till paris, jossi till köpenhamn och jag
till london. den här gången landar jag till en enorm, 
bärnstensfärgad skärva till måne, med staden glittrande natt
under sig och jag ler från öra till öra.
hemma igen tänker jag, när jag möts av blommor
och armar uppsträckta av glädje i luften.
hemma. uppfylld. 
cara and kate also meet up at heathrow  | something is here soon. sara & me for LW

vi slutför arbetet för LW photo art calendar’15, sara & jag.
Lemholt N’ Bergman. fotografier & japansk tusch.
snart är den här, månad efter månad av 2015.
men först oktober. först fler månader av detta magiska år.

september hade vingar och jag klar blick, öppet hjärta.
och jag dricker fortfarande te varje morgon.
i sängen som är som ett enormt, vitt moln; högt upp över de där råa golven.
te som kommer buret av en som förfinat morgonens första kopp te
till en ceremoni av perfektion i tunt porslin, djupnande smak
och sötma. honungs-kyssar. it’s all in the color, darling.


tack september, för allt Du bar.


kärlek,


h


wardrobe | black kimono on me is dark moon lace kimono
from upcoming LW fall’14 moon child collection |
lina is wearing my eco fur vest hanged man by karavan
people & model | me, sara & lina lindholm
mua, hair & fantastic hands (n°8 & 9) | jossi madsen
thank you | september - you were magic

my instagram for more snaps 

© hannah lemholt photography

//


september had wings and i had clear eyes, an open heart. 
i packed surrounded by endless new-harvested fields and stillness, 
unpacked under a london sky of grey cashmere & continuous buzz. 
i walked, more gently than usual, over the freshly painted white wooden floors 
and drank tea every morning, - in that bed that is like a huge white cloud; 
high up over those raw floorboards. tea that comes carried by one who
has refined morning tea into a ceremony of thin porcelain,
deepening flavor & soft sweetness.
honey-kisses. it's all in the color, darling.

the warriors come to visit during the london design festival 
and all is overflowing with inspiration. 
when we've kissed goodbye in the black cab and i jump out; 
finding my way down into the subway system and sort out the lines, 
that’s when i feel, for the first time, that i live here now. 
back home in the big house i stroke work samples lovingly
and surround myself with what we’ve created, think to myself again 
how blessed are we, who live off what we love doing ?

i work and work and work. 
it's amazing how it clicks, falls into place, 
even with this totally different look-out and swarm of insight.
everything and more can be housed here. i am filled to the brim with 
inspiration & desire, taste for work & freedom, love & emotions; 
all telling me i am exactly where i want to be.

lina flies in from paris, jossi from copenhagen and
i from london. all bound for edinburgh. 
and there they sit; drinking huge cups of coffee 
at the airport's costa coffee, when i land last of all. 
and the time since last we met is erased, in the blink of an eye.
we tuck ourselves & the bags in a rental and jossi composes herself 
for driving on the wrong side of the road, in the wrong side of the car,
but does everything just right. 
the devil's advocate feeds us haggis and whiskey sours. 
it buys us laughing ourselves to tears under the stars 
and is paid with wearing concrete caps when the scottish sun rises. 
we spend some amazing hours together in a very  special place,
which i’ll tell you more about another time. 

lina flies to paris, jossi to copenhagen and i to london.
this time i land by a huge, amber shard of a moon,
with the city glittering night under her
and i find myself smiling from ear to ear. 
back home, i’m thinking
as i’m met with flowers and arms outstretched 
of joy up in the air. home. fulfilled.

we complete the work for LW photo art calendar'15, sara & i. 
Lemholt N 'Bergman. photographs & japanese ink. 
it's here soon, month after month of 2015.
but first, october.
first some more months of this magical year. 

september had wings and i had clear eyes, an open heart. 
and i still drink tea every morning, in the bed that is like a huge white cloud;
high up over those raw floorboards.
cups that come carried by one who refine morning tea into a
ceremony of thin porcelain, deepening flavor & soft sweetness.
honey-kisses. it's all in the color, darling. 


thank you september, for everything you held.


x,


h


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...